خرید بک لینک افزایش بازدید رایگان شعرستان

بستن تبلیغات [X]

افزایش بازدید رایگان
علوم تربیتی

پایان نامه جوسازمانی ((جهت اخذ مدرك كارشناسی دررشته علوم تربیتی گرایش ‹‹ مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی ››))

1396/1/1
11:10
آریا
[ ]
دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل92 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چكیده پایان نامه

این تحقیق با عنوان ‹‹ بررسی مقایسه ای جو سازمانی دانشكده های ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه بیرجند درسال تحصیلی 84-1383 ›› به بررسی جوهای حاكم بر دو دانشكده مذكور براساس انواع جوهای پیشنهادی هالپین وكرافت می پردازد كه عبارتند از: جو باز، خودگردان، كنترل شده، دوستانه، پدرانه وبسته ودارای ابعاد هشتگانه : روحیه، صمیمیت، بازدارندگی، عدم تعهد شغلی، نفوذ، مراعات، تأكید برتولید وفاصله گیری است.

دراین پژوهش هست سئوال براساس ابعاد هشتگانه جو پیشنهادی هالپین وكرافت مطرح گردیدكه درنهایت فرضیات 1و2و3و5 رد نمی شوند وفرضیات 4و6و7و8 رد می شوند.

دراین سوألات به ترتیب مطرح شده بود:

سوأل 1- آیا روحیه سازمانی دردانشكده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل 2- آیا صمیمیت سازمانی دردانشكده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل 3- آیا بازدارندگی سازمانی دردانشكده ادبیات نسبت به علوم پایین تراست؟

سوأل 4- آیا عدم تعهد شغلی دردانشكده ادبیات نسبت به علوم پایین تر است؟

سوأل 5- آیا مراعات دردانشكده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل 6- آیا نفوذ دردانشكده ادبیات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل 7- آیا تأكید برتولید دردانشكده ادبیات نسبت به علوم پایین تر است؟

سوأل 8- آیا فاصله گیری دردانشكده ادبیات نسبت به علوم پایین تر است؟

درنهایت محققین پس از بررسی داده های بدست آمده به این نتیجه گیری می رسند كه هیچ كدام از دو دانشكده بطور مطلق دریكی از انواع جوهای پیشنهادی هالپین وكرافت قرار نمی گیرند اما محققین حدوداً مشخص می سازند كه دانشكده ادبیات دارای جوی دوستانه ودانشكده علوم جوی مابین باز، دوستانه وپدرانه دارد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : N ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]

نقش سابقه کودک آزاری در ارتباط با بیماران افسرده

1395/11/9
18:49
آریا
[ ]
دسته بندیعلوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل200 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

فصل اول( طرح کلی تحقیق)

مقدمه............................................................................................................................................. 1

بیان مسئله......................................................................................................................................1

اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................................................................2

اهداف تحقیق.................................................................................................................................3

الف) هدف کلی...............................................................................................................................3

ب) اهداف جزئی.............................................................................................................................3

سوال تحقیق...................................................................................................................................3

فرضیه های تحقیق.........................................................................................................................3

1- تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق...........................................................................................4

1-1 )تعاریف مفهومی افسردگی.....................................................................................................4

2-1)تعاریف عملیاتی افسردگی.....................................................................................................4

3-1) تعاریف مفهومی کودک آزاری...............................................................................................4

4-1) تعاریف عملیاتی کودک آزاری...............................................................................................4

2- تعریف افسردگی........................................................................................................................4

3- انواع افسردگی..........................................................................................................................5

1-3-1) اختلال یک قطبی که شامل..............................................................................................5

2-3-1) دیس تایمی یا افسرده خویی مزمن.................................................................................5

3-3-1) سیکوتایمی یا افسرده خویی ادواری...............................................................................5

4- نظریه های افسردگی............................................................................................................5

1-4-1 ) نظریه جان بولبی..........................................................................................................5

2- 4 1) نظریه اسکینر.............................................................................................................6

5- تعریف کودک آزاری..............................................................................................................6

6- انواع کودک آزاری.................................................................................................................6

1-6-1) کودک آزاری جسمی.....................................................................................................6

2- 6 1 ) کودک آزاری جنسی.................................................................................................7

3 6 1 ) کودک آزاری عاطفی...............................................................................................7

4 6 1 ) کودک آزاری ناشی از غفلت و مسامحه..................................................................7

7 عوارض و پیامدهای کودک آزاری........................................................................................8

1 7- 1) عوارض جسمی...........................................................................................................8

2 7 1 ) عوارض روحی روانی................................................................................................8

فصل دوم : پیشینه تحقیق

تحقیقات خارجی........................................................................................................................11

تحقیقات داخلی.........................................................................................................................11

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه..........................................................................................................................................13

1 3 ) روش تحقیق...................................................................................................................13

2- 3 ) جامعه آماری...................................................................................................................13

3 3 ) نمونه و روش نمونه گیری.............................................................................................13

4 3 ) شیوه ی اجرایی تحقیق................................................................................................14

5 3) ابزار تحقیق...................................................................................................................14

1 5 3 ) پرسشنامه افسردگی.............................................................................................14

2 5 3 )پرسشنامه کودک آزاری( Carss)......................................................................15

6- 3 ) روش تجزیه تحلیل داده ها.........................................................................................16

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه........................................................................................................................................18

1 4 ) ویژگیهای جمعیت شناختی.........................................................................................18

یافته های توصیفی....................................................................................................................21

یافته های استنباطی.................................................................................................................22

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه........................................................................................................................................26

1 5 ) بحث و نتیجه گیری.....................................................................................................26

2 5 ) محدودیت های پژوهش...............................................................................................26

3 5 ) پیشنهادهای پژوهش.................................................................................................27

منابع

منابع فارسی.............................................................................................................................28

منابع خارجی....................................................................................................29

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول ( 1- 4) توزیع فراوانی سنی در نمونه مورد مطالعه...................................................................................18

جدول( 2 4 ) توزیع فراوانی جنسیت در نمونه مورد مطالعه...........................................................................19

جدول ( 3 4 ) توزیع فراوانی وضعیت تاهل در نمونه مورد مطالعه.................................................................19

جدول( 4 4 ) توزیع فراوانی وضعیت سکونت به تفکیک بومی و غیر بومی در نمونه مورد مطالعه..............20

جدول ( 5 4 ) توزیع فراوانی وضعیت شغلی به تفکیک شاغل و بیکار.........................................................20

جدول ( 6 4 ) توزیع فراوانی سابقه مشروطی به تفکیک مشروط و غیرمشروط.........................................21

جدول ( 7 4 ) یافته های توصیفی کودک آزاری...........................................................................................21

جدول ( 8 4 ) یافته های توصیفی افسردگی.......................................................................22

جدول ( 9 4 ) بررسی همبستگی بین سابقه کودک آزاری با افسردگی.......................................................22

جدول ( 10 4 ) بررسی رگرسیون برای پیش بینی سهم کودک آزاری در افسردگی...................................23

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


[ بازدید : 2 ] [ امتیاز : 1 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]

بررسی علل نارضایتی شغلی در بین معلمان خانم

1395/10/28
14:39
آریا
[ ]
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل26 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی علل نارضایتی شغلی در بین معلمان خانم مقطع ابتدایی شهرستان دهلران

فهرست مطالب
مقدمه
طرح مسئله
كلید واژه ها
تعاریف و اصطلاحات و تعریف مفاهیم
روش و تكنیك
محتوای موضوع
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع

مقدمه
یكی از عناصر عمده ای كه تشكیل سازمان های آموزشی بدون آن امكان پذیر نیست نیروی انسانی آموزشی آن سازمانها یعنی معلم است هر چند امر تدریس در زمره حرف قلمداد شده است ولی با توجه به عملكرد معلم به دراز انتقال دانتتنی های صرف، می توان امر تدریس را یك هنر تلقی نمود برخوردار بودن از دانش و سیع و معلومات عمیق نمی تواند، ملاك اصلی برای اشغال پایگاه اجتماعی و مقام معنوی معلم باشد لذا شرط عمده احراز مقام معلمی، علاوه بر مستعد بودن فرد برای پذیرش دانستنیهای لازم و در رابطه با شغل آموزگاری این است كه داوطلب این شغل، از شرایط خاص دیگری نیز برخوردار باشد، برخودراری معلم از شرایط خاص به منظور ایجاد دگرگونی های لازم در رفتار دانش آموزان و تكمیل انستنتاجات او از مفاهیم است پل برآورد این هدف با آمادگی های لازم معلم به قبل از پرداختن به انجام این وظیفه خطیر، رابطه مستحكم و غیر قابل انكاری پیدا می كند كه محتوای برنامه تربیت معلم با برخورداری از كیفیتی خاص می تواند معلم را در رسالتش یاری دهد كه گاهی اوقات مشاهده می شود كه معلمین احساس نارضایتی از شغل خود می كنند كه این می تواند علل یا عواملی را پیش رو داشته باشد به این صورت كه نگذارد معلمین با روحیه ای بالا و همكاری بهینه در جهت پرورش دانش آموزان نقش مؤثری داشته باشند كه نوع برخورد مدیران و نوع مشكلات فردی در ایجاد این نارضایتی می تواند نقش مهمی داشته باشد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


[ بازدید : 1 ] [ امتیاز : 1 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]

بررسی مشکلات و عواملی که منجر به زوال خانواده و روابط نامناسب زن و شوهر می‌گردد

1395/10/28
14:33
آریا
[ ]
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل200 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی مشکلات و عواملی که منجر به زوال خانواده و روابط نامناسب زن و شوهر می‌گردد

مقدمه

خانواده ریشه‌دارترین و مقدس‌ترین سازمان اجتماعی است که به اعتقاد جامعه‌شناسان در مقیاس کل دو وظیفه تولید نسل و تعیین هویت اجتماعی فرزندان را به عهده دارد و در مقیاس جزء اجتماعی کردن فرزندان و استقرار شخصیت بزرگسالان را نیز انجام می‌دهد. از دیدگاه روانشناسی هدف دیگر خانواده معاصر، شناخت نیازهای روانی و تلاش برای رفع این نیازهاست. با توجه به اهمیتی که جوامع امروز برای تداوم و بقاء خانواده و سلامت و سلامت عمومی افراد جامعه قائل هستند، بررسی مشکلات و عواملی که منجر به زوال خانواده و روابط نامناسب زن و شوهر می‌گردد (شوارتز وگنز، 1980، ترجمه، شهروزی 1381) از اولویت های جوامع به شمار می رود.

برآوردها نشان می‌دهند که در هر مقطع زمانی، تعداد زیادی از مردم با سلامت عمومی دچار مشکلاتی می‌شوند که ناخواسته بر روی زندگی فردی و اجتماعی آنها تأثیر گذاشته و موجب کاهش عملکرد مطلوب آنها می‌گردد. از سلامت عمومی تعاریف زیادی به عمل آمده که هر کدام با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی هر جامعه‌ای با دیگری متفاوت است. روان‌پزشکان، فردی را از لحاظ روان سالم می‌دانند که بین رفتار و کنترل او در مواجهه با مشکلات اجتماعی تعادل وجود داشته باشد. در تعادل و بهداشت روان، انسان به تنهایی مطرح نیست بلکه آنچه که مورد بحث است، پدیده‌هایی هستند که در اطراف او وجود دارند و بر مجموعه سیستم و نظام او اثر می‌گذارند و از آن تأثیر می‌پذیرند (لئونارد سایم 1978، ترجمه از شاملو، 1372).

از عوامل دیگری که سلامت عمومی و جسمی را متأثر می‌سازد، حمایت اجتماعی است. انسان در طول زندگی نیازمند محیطی صمیمی و نیز افرادی است که حامی او باشند. انسان برای این که سلامت و سازگاری خود را از لحاظ فیزیکی در روان‌شناختی حفظ کند، نیاز به روش‌های مقابله دارد که برخی از آنها به صورت رسمی یعنی توسط مؤسسات مشاوره و مراکز سلامت عمومی و بعضی دیگر از جانب خانواده، دوستان و محیط اجتماعی وی تأمین می‌شوند و هر چه میزان دریافت کمک بیشتر باشد، سلامت عمومی فرد بیشتر و توانایی او در مقابله و سازش با مشکلات افزایش می‌یابد (لئونارد سایم، 1978، ترجمه شاملو، 1372).

بنابراین برخورداری از سلامت عمومی به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم‌ترین آنها احساس امنیت و خود ارزشمندی و فقدان اضطراب و افسردگی در محیط خانواده و اجتماع است. افرادی که دچار مسائل و مشکلات عصبی و روانی می‌شوند، مضطرب،‌ افسرده، بلاتکلیف و بی‌هدف بوده و در خود فرو می‌روند و تداوم آن موجب مشکلاتی از قبیل آشفتگی و پریشانی فکر و عدم تعادل روانی می‌شوند. با توجه به موارد گفته شده و عنایت به نقش سلامت عمومی و تأثیر آن بر محیط خانواده، پژوهش حاضر در زمینه ارتباط به محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار انجام می‌گیرد. به امید آنکه این پژوهش زمینه‌ای برای انجام تحقیقات بیشتر و گسترده‌تر را فراهم آورد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


[ بازدید : 1 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]

بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس

1395/10/28
14:24
آریا
[ ]
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل93 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی تأثیر نگرشهای صمیمانه والدین بر تأیید و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبیرستان شهرستان رشت

عنوان صفحه
فصل اول
مقدمه 6
بیان مسئله 8
اهداف تحقیق 9
فصل دوم
انگیزه هاى فیزیولوژیائی در سطح تحقق نفس 14
تفاوت عز نفس با خود پنداره 21
ریشه ها و ابعاد عزت نفس 22
عزت نفس بالا و پایین 26
شیوه پرورش 28
بدرفتاری جسمانی یا جنسی 29
ظاهر جسمانی 30
تغییرات در خود پنداره 33
تغییرات در عزت نفس 35
راههایی بسوی هویت 37
عواملی كه بر رشد هویت تأثیر می گذارند 40
فصل سوم
جامعه تحقیق 44
روش نمونه گیرى 45
اعتبار و روانی ابزار تحقیق 46
روش آمارى 47
فصل چهارم
جداول پرسشنامه 50
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 51
یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها 55
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیرى 58
پیشنهادات 60
پرسشنامه عزت نفس 61
مقیاس تأیید خویشتن راتوس 65
منابع 71

مقدمه :
شخصیت و اخلاق كودك تنها در ارتباط با والدین رنگ نمی گیرد بلكه افراد دیگری هم وجود دارند كه در برخی موارد نه تنها تاثیر فوق العاده ای در كودك می گذارند بلكه بسیار از یافته های والدین را در طریق تربیت نابود و زحمات و تلاشی آنها را خنثی می سازند بدین نظر ضروری است كه نقش آنها و میزان اهمیت شان را در تربیت شناخت و تاثیر مثبت یا منفی كه آنان در ساختن یا ویران كردن بتای اخلاقی و دیگر ابعاد وجود و شخصیت كودك دارند بدانیم بتدریج كه طفل رشد می كند و پرورش می یابد با كسان و بستگان ووالدین نزدیك خویش و دستی با آنها و فرزندانشان در سنین بالاتر با دوستان و همسالان كوچه و محله خویش و همینطور بعد ما با افراد دیگر همه می تواند در تایید خویشتن تاثیر بسزایی داشته باشد به حقیقت باید اعتراف كرد كه افراد محیط زندگی كودك یعنی همان ها كه بر شمرده شدند در زندگی او نقش مثبت یا منفی می تواند داشته باشد كودك با فطرت پاك و با اندك مسامحه ای می توان گفت بی رنگ و بی تفاوت به دنیامی آید این خانواده است كه او صالح و با اعتقاد ببار می آورد و حتی روابط دوستانه و سنجیده شده والدین هم می تواند موثر باشد ما اهمیت نقش وراثت و صفاتی را كه از اجداد به كودك منتقل می شود را نادیده نمی گیریم ولی قائلیم كه تربیت مخصوصا در خانواده این خصایص و صفات را تحت الشعاع قرار می دهد و حتی در برخی موارد اثرآن را خنشی می كند كودك مانند دفتری است كه چیزی روی آن نوشته نشده و این خانواده است كه در آن دفتر جملات افتخار آمیز یا ذلت آفرین می نویسد و چیزهای نا خوانا را خوانا می كند خانواده شخصیت كودك را رنگ می دهد حال بارفتار مناسب خود كه آن را در درك از خویشتن به حد خود شكوفایی می رساند و اعتقاد را در آن بالا می برد و خواء با رفتار نا مناسب خود باعث یك كودك بدون عزت نفس و اعتماد به نفس بالا می شود براساس روش تربیتی والدین است كه طفل در آینده آرام و متعادل می شود و یابی قرار آزاد بار می آید

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : N ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]

بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویكرد تحلیل محاوره‌ای برن (TA) برافزایش ابراز احساسات و رضایت زناشویی در بین زنان

1395/10/28
14:21
آریا
[ ]
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل163 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی اثر بخشی درمان گروهی با رویكرد تحلیل محاوره‌ای برن (TA) برافزایش ابراز احساسات و رضایت زناشویی در بین زنان شهر تهران سال 1386

فهرست مطالب
چکیده 1
فصل اول:کلیات پژوهش 2
مقدمه 3
بیان مساله 5
اهمیت وضرورت انجام تحقیق 6
اهداف پژوهش 9
فرضیه های تحقیق 10
متغیرها 10
تعریف نظری متغیرهای تحقیق 10
تعریف عملیاتی متغرهای تحقیق 12
فصل دوم: ادبیات وپیشینه پژوهش 13
مقدمه 14
خانواده وساختار آن 15
رضایت زناشویی 15
عوامل موثر بر رضایت زناشویی 16
تاثیر رضایت زناشویی برسایرابعادزندگی 29
نظریه چرخه زندگی 31
عوامل آسیب رسان به رضایت زناشویی 35
رضایت زناشویی وابراز احساسات 36
ابراز احساسات 37
پایه های ارتباط زناشویی 38
موفقیت روابط زناشویی 39
بیان عواطف واحساسات 40
تعارض درابرازاحساسات وعواطف 41
چگونه احساسات ناخوشایندخودراباهمسردرمیان بگذاریم؟ 41
قواعد بیانگر احساسات 43
ابرازعشق ومحبت زوجین نسبت به یکدیگر 45
عوامل موثردررابطه سالم زناشویی 45
توجه (رفتارکلامی وغیرکلامی) 46
گوش دادن 47
ستایش وتقدیر 47
رابطه زناشویی ازدیدگاه اسلام 48
تحلیل محاوره ای... 49
فرضهای فلسفی(TA) 51
خوشگذرانی-نقش –بازی کردن 51
کاربرد-اهداف تغییرات در(TA) 51
استقلال 52
ارتباط باز 53
دستورالعمل درمان-سه (P ) 54
الگوی حالات روانی 54
والد 54
بالغ 55
کودک 56
وضعیتهای زندگی 57
من خوب نیستم شما خوب هستید 57
من خوب نیستم شما خوب نیستید 58
من خوب هستم شما خوب نیستید 59
من خوب هستم شما خوب هستید 59
آسیب شناسی ساختاری 60
آلودگی 60
طرد 62
تحلیل تبادلها-وقت گذرانی 63
کلک بازی قصه ها 64
روابط متقابل 65
روابط متقابل مکمل 65
روابط متقابل متقاطع 67
نوازش 68
مثلث نمایشی کارپمن 68
تحلیل ارتباط محاوره ای ودرمان 69
تعریف گروه 70
روان درمانی گروهی 70
هدفهای گروه درمانی 70
گروه درمانی بارویکردتحلیل محاوره ای 71
وظایف درمانگر وهدف درمان بارویکردتحلیل محاوره ای 71
خانواده درمانی 72
تحقیقات انجام شده درداخل 72
تحقیقات انجام شده درخارج 72
خلاصه وجمع بندی 76
فصل سوم:روش انجام پژوهش 78
روش پژوهش 79
جامعه مورد مطالعه 79
حجم نمونه وروش نمونه گیری 79
ابزارهای جمع آوری اطلاعات: 79
الف)پرسشنامه انریچ 80
ب)پرسشنامه بیان احساسات 81
روش اجرای پژوهش 82
روشهای آماری وتجزیه وتحلیل اطلاعات 83
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل آماری 84
تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها وجدولها 85
تجزیه وتحلیل استنباطی یافته ها و فرضیه ها 93
فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری 96
مقدمه 97
بحث در زمینه فرضیه های پژوهش 97
پیشنهادها 99
الف :براساس یافته ها 99
ب: برای آیندگان 99
محدودیتهای پژوهش 99
منابع 100
پیوستها 111

چكیده
در این پژوهش به بررسی اثر بخشی درمان گروهی بارویكرد تحلیل محاوره ای برن( TA) بر افزایش ابراز احساسات و رضایت زناشویی در بین زنان شهر تهران پرداخته شده است .پژوهش از نوع تحقیق آزمایشی و روش نمونه گیری ؛ تصادفی و خوشه ای چند مرحله بود . از بین نواحی آموزش و پرورش استان تهران ؛ منطقه 4 و سپس از بین دبیرستانهای منطقه مذكور یك دبیرستان بطور تصادفی انتخاب گردید . بعد از گرفتن آزمون از 90 نفر ؛ 24 نفر نمونه بصورت تصادفی انتخاب شد كه 12 نفر در گروه آزمایش و 12 نفر در گروه كنترل قرار گرفتند .درابتدا ازهردوگروه آزمونهای ابرازاحساسات ورضایت زناشویی بعمل آمد سپس گروه آزمایش تحت 12 جلسه درمان گروهی با رویكرد تحلیل محاوره ای (TA)قرار گرفتند و بعد از انجام درمان گروهی(TA)وضعیت ابرازاحساسات ورضایت زناشویی دوگروه موردآزمون قرارگرفت سپس یكماه بعدازآخرین جلسه گروهی باردیگرهردوآزمون برای پی گیری از گروه آزمایش گرفته شد . آنگاه داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته ؛ برای گرد آوری اطلاعات و سنجش رضایت زناشویی از پرسشنامه 47 سؤالی رضایت زناشویی انریچ استفاده شد و جهت آزمودن ابراز احساسات افراد گروه ها از پرسشنامه 34 سؤالی و ابراز احساسات كه توسط محمد امینی قمی ساخته شده استفاده شده است . پس از تحلیل داده های آماری از آزمون( t) وبرای نرمالیتی کردن پیش آزمونها درگروههای آزمایش وگواه ازآزمون کالموگروف – اسمیرنف استفاده شد و مشخص گردید كه درمان گروهی با رویكرد تحلیل محاوره ای (TA ) بر شیوه های صحیح ابراز احساسات و رضایت زناشویی تأثیر مثبت داشته است.
واژگان كلیدی: درمان گروهی تحلیل محاوره ای ، ابراز احساسات ، رضایت زناشویی.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : N ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]

پایان نامه عوامل اجتماعی موثر بر خشونت علیه زنان

1395/10/28
14:18
آریا
[ ]
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل1.73 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

عوامل اجتماعی موثر بر خشونت علیه زنان

کامل همراه با کلیه نمودارهای و تحلیل های آماری در سطح ارشد

فصل اول

کلیات پژوهش

-1 بیان مسأله:

-1 سوال اصلی

1 سوالات فرعی

1 اهداف تحقیق

1 اهمیت و ضرورت پژوهش

2-3-1 اهمیت نظری تحقیق:

4-1 قلمرو زمانی و مكانی موضوع

فصل دوم

پیشینه و مبانی نظری

1-2- تعریف خشونت و انواع آن

2-2- تاریخچه خشونت علیه زنان

2-2 جایگاه زن در ادبیات ایران:

- مبانی نظری تحقیق

سابقه تحقیق :

1-4-2 تحقیقات خارجی:

تحقیقات داخلی:

نقد مطالعات و تحقیقات :

بررسی های جمعیت شناسی موضوع

چارچوب نظری تحقیق

مدل تحلیلی :

8-2- فرضیات تحقیق

فصل سوم :

روش شناسی پژوهش

روش تحقیق:

تعریف و تعیین جامعه آماری 1 :

دلیل عمده تحدید جامعه آماری:

تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری:

متغیرهای تحقیق:

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها، تعیین سطح اندازه گیری:

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل :

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای وابسته:

روش جمع آوری اطلاعات:

روش تحلیل داده ها:

8-3- اعتبار (Validity)

پایایی (Reliability) :

پایایی نتایج پژوهش

فصل چهارم:

یافته های پژوهش

آزمون فرضیه ها:

فصل پنجم :

جمع بندی و نتیجه گیری

راهکارها و پیشنهادات:

منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : N ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]

پایان نامه تاثیر مهد كودك بر رشد هوش علمی كوكان 7 تا 9 ساله

چهارشنبه 22 دی 1395
18:55
آریا
[ ]
دسته بندیعلوم تربیتی
فرمت فایلdoc
حجم فایل137 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

بررسی تأثیر مهد كودك در بالا بردن هوش عملی مقاطع اول و دوم و سوم ابتدایی كه قبل از ورود به مدرسه دورة مهد كودك و پیش دبستانی را طی كرده اند

چكیده

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر مهد كودك در بالا بردن هوش عملی مقاطع اول و دوم و سوم ابتدایی كه قبل از ورود به مدرسه دورة مهد كودك و پیش دبستانی را طی كرده اند انجام گرفته است .

برای نمونه برداری از بین دانش آموزان شهرستان ابهر ، ناحیه یك آموزش و پرورش این شهر تعداد 96 نفر در مقاطع تحصیلی اوّل ، دوّم ، سوّم به طور تصادفی خوشه ای گزینش شدند كه از این تعداد نیمی پسر و نیمی دختر هستند .

فرضیه های اساسی این پژوهش عبارتند از :

ـ رشد هوش عملی كودكان برخوردار از آموزش های مهد كودك بیش از رشد عملی كودكان محروم از آموزشهای مهد كودك است .

ـ بین كودكان دختر و پسر برخوردار از آموزشهای مهد كودك بر رشد هوش عملی تفاوت معناداری وجود دارد .

ـ نتایج بدست آمده از تحقیق حاكی از آن بود كه تفاوت بین دو گروه معنادار نبود .نتایج حاصل از آزمونt محاسبه شده مربوط به نمره های حاصل ازمكعبهای كهس نشان داد كه فرض ضر بدردو گروه از پسران و دختران تایید می شود و فرض خلاف رد می شود این بدان معنا است كه رشد هوش عملی در دو گروه مهد رفته یا نرفته معنی دار نبود به عبارت دیگر فرضیه پژوهش مبنی بر تفاوت این گروه تاكید نمی شود.در كل یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت كه آموزشهای مهد كودك بر رشد هوش عمل تاثیری ندارد و بین رشد هوش عمل كودكان مهد كودك رفته و نرفته تفاوت معنا داری وجود ندارد.

مقدمه

همه روزه در روزنامه ها آگهی تشكیل دوره هایی را می خوانیم كه ادعا می شود گذراندن آنها موجب بالا رقتن نمره های داوطلب در آزمونهایی نظیر استعداد تحصیلی ، آزمون ورودی دوره های بعد از لیسانس و ...... می شود .

آماده سازی داوطلبان برای گذراندن اینگونه آزمونها به كسب و كار سوادآوری تبدیل شده است كه نوعی از آن را می توان در مهد كودك مشاهده كرد . براساس تجربیات و بررسیهای روان شناختی و تربیتی ، سال های اولیه زندگی كودكان نقش اساسی در رشد و پرورش آنان ایفا می كند چرا كه 80 درصد شخصیت كودك ظرف 6 سال اولیه حیات شكل می گیرد و بر این اساس آموزش و پرورش پیش دبستانی از اهمیت ویژه ای برخوردار بود . و تلاش عمدة دولت ها براین بوده است كه هر روزه تعداد بیشتری از كودكان تحت پوشش آموزشهای این دوره قرار گرفته و با توجه به ویژگیها و نیازهای فردی از آموزشهای مناسب و سازنده برخوردار گردند . اینكه آماده سازی تا چه حد می تواند نمره های آزمونها را بهبود بخشید خود مسلة بحث انگیزی است (مفیدی ، 1368).

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


[ بازدید : 67 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]

مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی

چهارشنبه 22 دی 1395
18:53
آریا
[ ]
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل43 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چكیده:

هدف اصلی این مطالعه مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است. جامعه پژوهش حاضر را كلیه دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر تشكیل می دادند. تعداد افراد مورد مطالهه در این تحقیق60 نفر كه به طور تصادفی انتخاب شده اند.

با اجرای پرسشنامه ای كه حاوی 23 سوال است میزان استرس آزمودنیها سنجیده شد. مسئله مورد پژوهش عبارت بود از اینكه آیا بین میزان استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر تفاوت معنی داری وجود دارد؟

برای تجزیه و تحلیل داده از آزمونt مستقل برای گروهها استفاده شد. نتایج نشان دا كه تفاوت دو گروه در میزان استرس معنی دار بود.

تعریف عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات:

در پژوهش حاضر میزان استرس آن چیزی است كه آزمون استرس در دانشجویان بومی و غیر بومی انجام می شود.

مقدمه :

بحث در مورد استرس یا فشار روانی در طی قرون گذشته دچار تحولات و فراز و نشیبهای گوناگون شده است. اولین بار واژه استرس برای رسانیدن مفهوم فشار فیزیكی بكار برده شده و فیزیكدانان طبق فرمول ثابت كرده اند كه هر چه نیروی وارد بر سطح بیشتر باشد فشار حاصله بیشتر خواهد بود و به این نتیجه رسیدند كه هر چه نیرو افزایش یابد در صورتیكه سطح ثابت باشد فشار به همان نسبت افزایش می یابد با توجه به این مسئله بود كه كلودبرنارد فیزیولوژیست قرن 19 خاطر نشان ساخت كه قسمتهای مختلف بدن موجودات زنده بوسیله محیطی مایع مانند احاطه شده است كه برای ادامه زندگی باید ثبات داشته باشد و به نظر او تمام ساختارهای فیزیولوژیك او هدفشان تنها حفظ این ثبات است. بعد او دسته كانون نظرات كلودبرنارد را گسترش داد و برای اولین بار اصطلاح فیزیكی فشار را در فیزیولوژی بكار برد بدنبال كارهای كانون، هانس سلیه(1930) تعریفی نوین و كاملا متفاوت برای فشار ارائه داد. سلیه با تاكید بر سیستم اندوكرینی معتقد است كه تحت تاثیر هر عامل یا محركی تغییرات حفاظتی سازگاركننده ایی در ارگانیسم روی می دهد به نظر هر محرك فشار زا اگر فشار كافی داشته باشد ممكن است منجر به ایجاد واكنش شود كه او آنرا ((سندرم سازگاری عمومی)) نامیده است و معتقد است استرس یا فشار رواین عبارت است از مجموعه واكنش غیر اختصاصی كه تحت تاثیر محركهای گوناگون در ارگانیسم ایجاد می شود بعدا نظرگاه دیگری ارائه گردید و برای تعریف استرس سه مدل طراحی شده ارائه نمود. در اولین مدل استرس به عنوان یك محرك یا حادثه محیطی تعریف شده كه فشار زیاد و بیش از حد بر ارگانیسم بوجود می آورد. در دومین مدل استرس به عنوان یك پاسخ فیزیكی و بدنی نسبت به حوادثی كه تعادل را بر هم می زند تعریف شده و در سومین مدل استرس به عنوان ارزیابی شناختی تعریف شده است كه منجر به درك این موضوع می شود كه تقاضاها و توقعات محیطی بیشتر از توانایی ها برای مواجه با آن است. فروید معتقد است تا زمانیكه خصلت محیط تغییز نكرده است قدرتهای انطباقی می تواند تعادل بین ارگانیسم و محیط را بوجود آورند و الگوئی معمول رفتار ادامه یابد. وقتی از ضربه یا فشار صحبت می كنیم منظورمان این است كه بعضی از خصوصیتهای محیط تغییر كرده است. این تغییرات باعث می شود كه روش سازگاری قبلی برای انطباق با محیط جدید كافی نباشد به دنبال این تغییرات اعتماد به نفس از بین می رود و در علاقه و انگیزه برای فعالیت حاصل می شود و فرد دچار اختلال می شود.

فاقد صفحه فهرست (تنظیم توسط خریدار) به همراه پرسشنامه كودرون

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : N ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]

مقایسه سلامت روان در بین دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان پرورشگاهی و دارای خانواده

چهارشنبه 22 دی 1395
10:43
آریا
[ ]
دسته بندیروانشناسی
فرمت فایلdoc
حجم فایل79 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چكیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسه سلامت روان در بین دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان پرورشگاهی و دارای خانواده شهرستان رشت است كه جامعه آماری مشخص شده عبارتند از دانش آموزان دختر اول دبیرستان شهررشت است كه از بین 2761 نفر كه كل جامعه آماری دانش آموزان درای خانواده و 889 نفر جامعه دانش آموزان پرورشگاهی هستند از این بین 150 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و جهت سنجش این آزمودنیها پرسش نامه سلامت عمومی گلدنبرگ كه دارای 28 سوال چهار گزینه ای است استفاده گردیده و نمرات خام آن بدست آمده و جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری t متغیر مستقل استفاده گردیده كه نتایج بدست آمده حاكی از آن است كه بین سلامت روانی و اضطراب و افسردگی و نشانه های بدنی در بین دانش آموزان سال اول دبیرستان تفاوت معنی داری وجود دارد .

مقدمه

اعتقاد كامل داریم كه تندرستی یكی از نعمتهای بزرگ در زندگی انسان است و نمی توان منكر شد كه سلامتی روانی در رده بالاترین نعمتها است . افرادی كه به نحوی با بیماران روانی ، عقب ماندگان ذهنی ، معتادان به مواد مخدر و الكل سر و كار دارند به این امر اعتقاد كامل دارند بدیهی است بیماریهای روانی مخصوص به یك قشر و یا طبقه خاصی نبوده و تمام طبقات جامعه را شامل می گردد . بیماری روانی ، كارگر ، كارمند ، محصل ، مهندس نمی شناسد و به عبارت دیگر امكان دارد ابتلا به ناراحتی های روانی برای همه افراد جامعه وجود دارد و هیچ انسانی از فشارهای روانی و اجتماعی مصون نیست و به عبارت دیگر در برابر بیماریهای روانی مصونیت نداشته و ندارد به طوركلی باید گفت وجود یك بیمارروانی به كار عادی و اقتصاد خانواده لطمه شدید وارد می كند از لحاظ روابط انسانی سایر افراد خانواده را دروضع ناراحت و تاسف آوری قرار می دهد و خانواده باید صرفنظر از مخارج هنگفت و صرف وقت فشار روانی شدیدی را برای نگهداری بیمار خود تحمل كند و هدف از سلامت روان ارشاد و راهنمایی و آشنا ساختن مردم به اصول و روابط صحیح انسانی و بر حذر داشتن آنها از مخاطراتی است كه سلامت روان را تهدید می كند متخصصین بهداشت روانی آموزش بهداشت همگانی را اساسی ترین روش پیشگیری اولیه می دانند شخص سالم احساس می كند كه افراد اجتماع او را دوست دارند و به او احترام می گذارند و او نیز متقابلاً به آنها احترام گذاشته و آنها را دوست دارد . فرد غیر عادی اظهار می كند به كسی اعتماد ندارد ، اجتماع برای او ارزش قائل نیست او دوست خود و واقعی نداشته و ندارد . به افراد اجتماع بد بین بوده و نسبت به آنها سوء ظن دارد و روی این اصل برای خود نیز ارزش قائل نیست هدف اصلی از سلامت روان تقویت فكر و اصلاح رفتار افراد است لذا بر اساس این اصول باید به شخصیت و حیثیت دیگران احترام گذاشت و نسبت به دیگران گذشت و بردباری داشت و این اصل را قبول كرد كه افرا اجتماع از هر صنفی و در هر موقعیتی باشند می توانند مثمر ثمر باشند و اجتماع می تواند به نحو مفیدی از آنها استفاده كند و عدم قبول این اصول باعث پیدایش عقیده خود كم بینی ، عدم اعتماد به نفس ، نا امنی و سوء ظن و عدم سازش شده است ( میلانی فر – 1381 ) .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود


[ بازدید : 0 ] [ امتیاز : N ] [ نظر شما : 1 2 3 4 5 6 ]
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ایران فایل است. | طراح قالب tem.nedablog.ir